Våra tjänster

– Varumärken
Varumärket är den mentala bilden av ditt företag eller erbjudande. Den bilden påverkar dina affärer. Varumärket förmedlar bilden av din verksamhet visuellt och funktionellt. Det är viktigt att den bilden förmedlar rätt värden. För att få en effektiv marknadskommunikation som kan stärka din marknadsposition och ge konkurrensfördelar krävs  konsekvens och långsiktighet. Det krävs hållbara strategier. Vi hjälper dig att utveckla dem.

– Webbsidor och sociala media
För många företag och organisationer handlar frågorna idag ofta om att man vill stärka sin digitala närvaro. Det handlar dels om att synas i sociala media och att utnyttja möjligheter för digital marknadsföring. Men också att producera webbsidor för företaget eller för enskilda produkter. Målet för webbsidan är att den ska göra nytta och t ex stärka varumärket och kommunicera verksamheten på ett sätt som ökar konkurrenskraften.

Film och video
Vi producerar filmer för olika ändamål. Det kan vara varumärkesstärkande filmer, informationsfilmer eller reklamfilmer. Filmerna används på webbsidor, på youtube eller t ex vid mässor. Genom åren har jag även producerat reklamfilmer för både biografer och TV. Tillsammans med Roy Andersson har jag producerat två dokumentära filmer.
Vi anpassar produktionen till din budget och kan producera filmer med komplett produktionsteam eller enklare filmer.

– Annonser och trycksaker
För att få en kraftfull kampanj behöver man ofta använda både digitala och traditionella media. De olika kanalerna har sina olika egenskaper och fördelar, vilket gör att det ofta handlar om att hitta en kostnadseffektiv mediamix.

– Projektledning
Ibland kanske du inte behöver en hel byrå utan bara behöver en extra resurs för ett speciellt projekt, en utredning eller kanske en utbildning. Behöver du en erfaren och driven projektledare för en tillfällig arbetsbelastning eller för att genomföra ett förändrings- eller utvecklingsprojekt, kontakta mig för en presentation.

Scroll to Top